albanie.Kujtim.Risvani.zeef

Kujtim Risvani është një cigan. Ai ka zhvilluar një sitë të veçantë. Ky miell mund të ndahet nga ushqimi. Ai shet këto ekran në treg. Kjo shitje Kujtim mund të mbështetur familjen e tij. Për shkak të pengesave financiare ai mund të pajisjet e nevojshme për të bërë të shtatë nuk e blej. Prandaj, ai rrezikon humbjen e biznesin e tij. Kujtim dhe familja e tij tani kanë probleme të ardhurave dhe borxhe të mëdha. Nuk ka punë dhe Kujtim nuk ka para për të blerë pajisjet themelore për të rifilluar biznesin e tij. Me € 230, – ai mund të rifillojë biznesin e tij dhe të paguajë borxhet e tij.

Ndihmojë Kujtim me një restart të biznesit të tij. Bëni një donacion duke deklaruar ‘kompani dhuratë Shqipëria Kujtim’

doneer.nu