ksp foto cover

Plani i Fëmijëve Sponsor është një gjë që ne kemi filluar për të shërbyer në Shqipëri. Ky projekt është i vendosur në zonën e Shkodrës, Tiranës, Shkoza (fshat pranë Tiranës), IBA (Fshati midis Tiranës dhe Elbasanit) dhe Korçë. Që kemi filluar në ’93, shumë familje kanë qenë të bekuar me mbështetje financiare, por shumica e tyre were’ve dhënë mundësinë për të dëgjuar për herë të parë fjalën e Perëndisë.

Përmes këtij projekti, shumë fëmijë erdhi në besimin në Jezusin dhe sot Këta fëmijë janë udhëheqësit e kishës (si vëllai Klodin Lumçi në Shkodër), udhëheqësit e adhurimit (zoals familjes Mithi) ose Ato ndihmojnë familjet e varfra (si motër Piperku në Shkoza). Ne e shohim frytet e këtij projekti. Pra, ne duam të shkojnë më tej dhe për të ndihmuar familjet më të varfëra në Shqipëri financiarisht dhe materialisht dhe të ndajnë me ta fjalën e Perëndisë.

Në muajt e fundit, sidomos numri i sponsorëve off. Aktualisht ne mezi mund të mbajë 100 fëmijë në Shqipëri (disa muaj më parë teza ishin ende 150 fëmijë). A nuk ndalet duke u lutur për këtë projekt. Ajo do të jetë një ndihmë e madhe për familjet në Shqipëri, nëse ju mund të financojë çdo gjë. Të sponsorizojë një fëmijë është 40 $ në muaj.

Donatenow

Read more in English…