Barnabas.team.2014B

Gjatë dekadës së kaluar, ne Shqiperi pjesë e konferencave Barnabës ne jemi editable për të parë frytet dhe bekimin e Zotit në këtë punë. Adoleshentët nga kisha të ndryshme të cilët kanë marrë pjesë në këtë konferencë janë tani udhëheqësit. Gjithashtu Egli ime e djathtë, pesë vjet-e cila më ndihmon të organizojnë konferencë, ishte dikur një pjesëmarrës. Tani ai është një lider të rinjtë.

Ne presim ekipin e këtij viti nga nëntë vende të ndryshme. Nuk do të ketë ekipe nga Kosova, Maqedonia dhe nga vende të ndryshme në Shqipëri: Korçë, Shkodër, Tiranë, IBA dhe Shkoza. Ne lutemi për ekipin nga Greqia! Ju lutemi? Numri i pjesëmarrësve të cilët do të marrin pjesë në konferencë, rreth 100, por vetëm gjysma e tyre do të jetë editable për të paguar shpenzimet e konferencës.

A ju doni të bëni të mundur për adoleshencë teza për të marrë pjesë në konferencë anyway? Me 80 $ bekon jo vetëm ata, por ook Kishës dhe ungjillizimit të punës në të gjithë vendin. Për më shumë informacion në lidhje me konferencën e Barnaba Shqipërisë në faqen e internetit ose Barnabës www.barnabas.nu

Donatenow