Schenkingen zijn belastingaftrekbaar. CCEW is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI’s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan CCEW aantoont.

Christian Care East West is een handelsnaam van stg OostEuropa Zending (OEZ). CCEW is een geloofszending. Zij kan werken dankzij giften van donateurs. CCEW ontvangt geen subsidies van overheid. Minimaal 80% van alle werk wordt verricht door vrijwilligers. Over giften rekent de stichting gemiddeld 20% overheadkosten in Nederland.