reis albanieNë vitin 2015 ne do të organizojmë disa turne. Përveç kësaj, është e mundur që të udhëtojnë në mënyrë individuale në Shqipëri. Ne organizojmë bileta dhe organizojnë kontaktet dhe programet. Ju do të jenë të mirëpritur në aeroportin në Tiranë nga (holandeze) Renato Jani. Ju mund të organizojë udhëtimin tuaj dhe fillimin dhe kohëzgjatjen e udhëtimit janë fleksibile.

1. Flex-tri 300,-US dollar* Renato Jani: renato@abcom.al Turne individuale në bashkëpunim me Renato Jani vetë zgjidhni datat. Tarifa turne është për shpenzimet organizative
2. BarnabasConference 13 tot 20July 2015 850 US dollar www.barnabas.nuContact NL: Jaco van der Sterre Së pari ju merrni pjesë në një konferencë tre ditore në qytetin bregdetar të Pogradecit. Si ju merrni të dini ekipin tuaj, ju merrni punëtori si një bord skemë apo sport dhe lojë dhe të rriten në besim. Pastaj të bashkohen në një ekip të veprimit.

* Rreth Kontributi mbulon vetëm shpenzimet e organizatës.

Shko në formën e kontaktit për të aplikuar për më shumë informacion